Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı 2017

25-27 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek çalıştayın resmi internet sitesidir.

“Türkiye’de Evrim Eğitimi ve Halka Yaygınlaştırılması” konulu öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik çalıştay etkinliği Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde (BBMTBM), 25-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilecektir. Çalıştayın ilk gününde panel ve seminerlerden oluşan eğitim verilecek, ikinci gününde evrim eğitiminde uygulanabilecek faaliyetler çalıştay şeklinde geliştirilecek; son günde de belirlenen faaliyetler,  katılımcılar tarafından orta eğitim öğrencilerine pilot eğitim biçiminde uygulanacaktır.

Bu çalıştayın amaçları;

  • evrim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi,
  • konuyla ilgili bilimsel literatürdeki güncel bilgilerin aktarılması,
  • bilimsel bakış açısının yaygınlaştırılması,
  • evrim anlatımının farklı faaliyetlerle daha etkili ve verimli hale getirilmesi,

olarak sayılabilir. Bu sayede evrim konusunda ve evrim öğretiminde uzman bilim insanları ile öğretmenler arasındaki etkileşim arttırılarak, toplum ile bilim insanları arasındaki bağ güçlendirilecektir.

Öğretmenlerle birlikte geliştirilen tüm evrim öğretimi faaliyetleri çalıştay sonrasında kitapçık olarak yayınlanacaktır. Böylece Türkiye’de evrime ve evrim anlatımına ilgi duyan, önem veren herkes buradaki bilgilerden yararlanabilecektir.