Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı 2017

25-27 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen çalıştayın resmi internet sitesidir.

“Türkiye’de Evrim Eğitimi ve Halka Yaygınlaştırılması” konulu öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik çalıştay etkinliği Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde (BBMTBM), 25-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın ilk gününde panel ve seminerlerden oluşan eğitim verilmiştir. İkinci gününde evrim eğitiminde uygulanabilecek faaliyetler çalıştay şeklinde geliştirilmiş; son günde de belirlenen faaliyetler,  katılımcılar tarafından orta eğitim öğrencilerine pilot eğitim biçiminde uygulanmıştır.

Bu çalıştayın amaçları;

  • evrim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi,
  • konuyla ilgili bilimsel literatürdeki güncel bilgilerin aktarılması,
  • bilimsel bakış açısının yaygınlaştırılması,
  • evrim anlatımının farklı faaliyetlerle daha etkili ve verimli hale getirilmesi,

olarak sayılabilir. Bu sayede evrim konusunda ve evrim öğretiminde uzman bilim insanları ile öğretmenler arasındaki etkileşim arttırılarak, toplum ile bilim insanları arasındaki bağ güçlendirilecektir.

Öğretmenlerle birlikte geliştirilen tüm evrim öğretimi faaliyetleri çalıştay sonrasında Türkiye’de evrime ve evrim anlatımına ilgi duyan, önem veren herkesin buradaki bilgilerden yararlanabilmesi için kitapçık olarak yayınlanmıştır. Çalıştay sunumlarının ve etkinliklerinin metinlerini içeren güncellenmiş Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı Kitapçığı’nı  buradan indirebilirsiniz.