Düzenleyenler

Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi (BB-MTBM) ve Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (EKOEVO) ortak etkinliğidir. The European Society for Evolutionary Biology (ESEB) etkinliğe “Outreach Fund Project” Programı kapsamında destek olmaktadır.

 

BB-MTBM

Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi 2010 yılından bu yana devam eden alternatif bir bilim eğitimi projesidir. Öğrenciler, bilim kulüpleri etkinlikleri kapsamında deneyerek ve kendi tasarladıkları düzeneklerle doğa olaylarını keşfetmektedirler. Bilim Merkezi eğitmenleri kendi alanında akademik olarak uzmanlaşmış kişilerdir. Merkezin etkinlikleri kapsamında dış saha çalışmaları da vardır. Bunlardan bir kaçı; Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi, Köyde Bilim Pikniği, Bilim Şenliği, Bilim Kampları örnek olarak verilebilir. Bilim Merkezinde Astronomi Odası, Biyoloji ve Kimya Laboratuvarlarına ek olarak bilim felsefesi konularının işlendiği Felsefe Odası da mevcuttur. Düzenli bilim etkinliklerinin yanı sara günlük olarak ziyaret edilebilecek 175 metrelik bir koridordan oluşan Fosil Bilim Sergi Salonu da vardır. Bu salonda 540 Milyon yıl öncesinden günümüze kadar olan doğanın değişimi ve canlıların evrimi anlatılmaktadır.

EKOEVO

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği 2008-2012 arasındaki yıllarda ve 2015’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) gibi üniversitelerde düzenlenen çalıştaylar sonucunda kurulmuştur. Türkiye’de ve Türkiye dışında çalışan bilim insanlarını bir çatı altında toplamayı, genç bilim insanlarının bu bilim dallarına yönelmelerini ve nitelikli düzeyde teşvik edecek etkinlikler düzenlemek amaçları arasındadır. EKOEVO’nun düzenlediği faaliyetler arasında Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji alanlarından Uluslararası Sempozyumlar, Yaz ve Kış Okulları, Çalıştaylar yer almaktadır.

ESEB

ESEB (Europen Society for Evolutionary Biology) Avrupa ve dünyadan 1400’ün üzerinde bilim insanının (evrimsel biyoloji alanında çalışan), öğretmenlerin, öğrencilerin ve evrime ilgi duyan herkesin oluşturduğu akademik bir dernek; aynı zamanda farklı ülkelerdeki evrimsel biyologların birleştiği bir platformdur. Bu dernek, genç bilim insanlarının evrimle ilgili çalışmaların sunulduğu kongrelere/etkinliklere katılımlarını desteklediği gibi lisansüstü eğitimlerinin devamını sağlayacak destekler de vermektedir. Bununla birlikte evrimsel biyolojinin popülerleştirilerek toplumsal alanda yaygınlaştırılmasına yönelik destek programları da bulunmaktadır. Bu programlardan bir olan “Outreach Fund Project” programı ile evrim aktivitelerinin yapılması desteklenerek halkın evrim konusunda doğru bilgiler edinmesi ve bu bilgilerin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

 
ORGANİZASYON KOMİTESİ

Tülin Çetin
(Bornova Belediyesi, Dost Bilimevi –  Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, İzmir)

Dilek Koptekin
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Murat Tuğrul
(Children’s Cancer Research Institute, Vienna, Austria)

Mehmet Somel
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)