Etkinlikler

Seminerler

Evrimsel Biyoloji hakkında alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek seminerler ile evrim eğitimi/öğretimi konusunda karşılaşılan güçlüklere değinilecektir.

Uygulamalı Etkinlikler

Evrim eğitiminde uygulanabilecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikler özellikle evrimsel biyoloji alanında anlaşılması güç olan bazı kavramların öğretimi konusunda olacaktır.

Sergi Salonu (Evrim Tüneli) Ziyareti

Özellikle Biyoloji, Paleontoloji, Jeoloji gibi disiplinler arası bilimsel kavramların daha etkili bir şekilde görsel olarak tanıtılması ve anlaşılmasını sağlayan sergi salonu ziyareti.

Tartışma Forumları

Herkesin açıkça fikirlerini ve sorularını paylaşabileceği bir iletişim ortamında tartışmalar gerçekleştirecektir.